English
  • رئیس جمهور تأکید کرد:

    رئیس جمهور «تحول فرآیندی» را به‌عنوان یکی تحول‌های سه گانه در نظام اداری دانست و گفت: دست‌اندازهای مسیر اداری باید به دقت شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

سیاسی

اقتصادی

فرهنگی

اجتماعی

ورزشی

بین الملل

دیدگاه

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر