سخنگوی قوه قضائیه گفت: حسین هدایتی تحمل 20 سال حبس و رد مال معادل 4 هزار و 889 میلیارد و 395 میلیون ریال و همچنین تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شد.

کدخدایی:

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی اجازه تأیید مصوبات غیر فارسی را نمی‌دهد.

رحمانی فضلی:

وزیر کشور گفت: ما برخورد منطقی، معقولانه، منصفانه و در چهارچوب نظامات بین‌المللی را همواره قبول داشته و داریم اما قطعاً زیر بار زور و تهدید نرفته و نمی‌رویم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور خبر داد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور گفت: در حال حاضر نمایندگان بحث استیضاح 5 وزیر را در مجلس مطرح کرده اند.

آرشیو »
آرشیو »
آرشیو »
آرشیو »