معاون اول رئیس جمهور گفت: خوشبختانه آمریکایی‌ها در زمینه به صفر رساندن فروش نفت ایران ناموفق بوده اند و ما از همه توان و ظرفیت موجود برای فروش نفت استفاده می کنیم.

آیت الله رییسی:

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدام کانادا در جهت توقیف اموال ایران گفت: چنین اقداماتی از سوی کشورهای مدعی تمدن و احترام به حقوق کشورها بسیار تعجب‌ برانگیز است و ما تأکید می‌ کنیم که دست از این کارها بردارند زیرا ملت ما هرگز زیر…

علی‌ اکبر صالحی:

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ایران اهداف منطقی را برای گسترش برنامه صلح آمیز هسته ای خود و استفاده از فناوری هسته ای در حوزه تولید انرژی، بهداشت، و کشاورزی در پیش گرفته و پیشرفت ها و موفقیت های معقولانه ای را در این خصوص به دست…

ربیعی:

سخنگوی دولت گفت: خوشبختانه روابط ما با ترکیه و روسیه در بهترین دوران است.

آرشیو »
آرشیو »
آرشیو »
آرشیو »