• مدیر ارتباطات شرکت بهره برداری متروی تهران در گفتگو با موج:

    مدیر ارتباطات شرکت بهره برداری مترو اعلام کرد که حادثه خط ۶ مترو تهران هیچ مجروحی نداشته و از فردا این خط دوباره آماده…

آخرین اخبار اجتماعی

گفتگو