تهیه کننده و کارگردان فیلم سینمایی سال دوم دانشکده من شرایط رقابت در این دوره جشنواره فیلم فجر را پیچیده برشمردند.

معاون فضای مجازی رسانه ملی در حکمی سعید مقیسه را به سمت سرپرست مرکز تلویزیون تعاملی منصوب کرد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش از تعطیلی سینماهای سراسر کشور در روز یکشنبه ماه خبر داد.

جواد حقیقی در گفتگو با خبرگزاری موج عنوان کرد:

سازنده موسیقی فیلم فریدِ؟ میگه ساعت هشت گفت: برای ساخت موسیقی این فیلم به این فکر کردیم که در این زمانه، مردم به چه…