وحید موساییان گفت: با توجه به تجربه خوبی که داشتم، واقعا می خواستم که حسین محب اهری در آثارم و هر فیلمی که می ساختم…

مشروح سخنان ابراهیم داروغه زاده در برنامه شهرفرنگ؛

ابراهیم داروغه زاده گفت: حتما در آیین نامه جشنواره فجر سی و هشتم که فکر می‌کنم قبل از عید منتشر شود بازنگری صورت خواهد …

مرحوم حسین محب اهری فعالیت گسترده و متنوعی، در کسوت بازیگر، نویسنده و کارگردان در آثار تلویزیونی داشت که یکی از…

محمدجواد نوروزبیگی در گفت و گو با خبرگزاری موج:

محمد جواد نوروزبیگی گفت: حتما به مناسبت حضور در فیلم سینمایی زهرمار، برای این هنرمند بزرگداشت خاصی خواهیم گرفت.