English
  • رئیس جمهور:

    رئیس جمهور گفت: نگرانی غرب از ایران اسلامی به این دلیل است که یک تمدن رقیب ایجاد شود و تمدن ادعایی آنان را تهدید کند و اساس ایران‌هراسی نیز در همبن موضوع ریشه دارد.

سیاسی

اقتصادی

فرهنگی

اجتماعی

ورزشی

بین الملل

دیدگاه

آخرین اخبار