جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت
 • برگزیده نخست سیره معصومین در جشنواره قرآن و عترت در گفتگو با موج؛

  برگزیده نخست سیره معصومین در جشنواره قرآن و عترت با بیان اینکه ارتباط با قرآن، می تواند برکات بسیاری برای آدمی به همراه داشته باشد، از سطح بالای مسابقات سخن گفت.

 • برگزیده نخست حفظ 5 جز دانشجویی جشنواره قرآن و عترت در گفتگو با موج

  برگزیده نخست حفظ 5 جز جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه با قرآن می توان به آرامش دست پیدا کرد، از مرور مفاهیم قرآنی با برگزاری جشنواره های قرآنی یاد کرد.

 • برگزیده نخست حفظ 10 قرآن کریم در گفتگو با موج؛

  برگزیده نخست حفظ 10 قرآن کریم در جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به گسترش فرهنگ قرآنی با برگزاری جشنواره های قرآنی، از رشد کیفی جشنواره و مسابقات یاد کرد.

 • برگزیده نخست ترجمه خوانی در گفتگو با موج؛

  برگزیده نخست ترجمه خوانی جشنواره قرآن و عترت با اشاره به جایگاه قرآن در زندگی فردی و اجتماعی، از تلاش زیادی که برای برگزاری هر چه با شکوه تر این جشنواره صورت گرفته بود، یاد کرد.

 • برگزیده نخست ترجمه خوانی جشنواره قرآن و عترت در گفتگوی اختصاصی با موج

  برگزیده نخست ترجمه خوانی جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری مقبول جشنواره و نقاط قوتی که بر آن حاکم بود، از رفتار قرآنی که بر جشنواره حاکم بود، سخن گفت.

 • برگزیده اساتید جشنواره قرآن و عترت از دانشگاه تهران در گفتگوی اختصاصی با موج

  برگزیده نخست بخش آوایی رشته سخنوری با اشاره به اینکه قرآن کتاب بشریت و راهنمای بشریت است، از توجه به قرآن به هر بهانه ای سخن گفت.

 • برگزیده نخست آوایی جشنواره قرآن و عترت در گفتگو با موج؛

  برگزیده نخست آوایی جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به موفقیت هایی که در زندگی کسب کرده است، گفت: هرچه دارم، همه از دولت قرآن دارم.

 • برگزیده نخست بخش آوایی رشته سخنوری جشنواره قرآن و عترت در گفتگو با موج

  برگزیده نخست بخش آوایی رشته سخنوری جشنواره قرآن و عترت با اشاره به اینکه قرآن آرامش را به انسان هدیه می کند، از قران به عنوان عامل وحدت مسلمانان یاد کرد.

 • رتبه دوم حفظ 15 جز جشنواره قرآن و عترت در گفتگوی اختصاصی با موج:

  برگزیده حفظ 15 جز قرآن کریم در جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری موفق جشنواره ، از دعوت عملی و عمل به دستورات قرآن به عنوان جاذبی موثر برای حضور بیشتر جوانان دربرنامه های قرآنی یاد کرد.

 • برگزیده سه رتبه نخست جشنواره قرآن و عترت در گفتگوی اختصاصی با موج

  برگزیده دانشجویی در رشته اذان، تواشیح و تیمی با اشاره به جایگاه قرآن در زندگی، از تقویت روحیه اسلامی و مذهبی با برگزاری جشنواره قرآن و عترت به عنوان یکی از اهداف جشنواره نام برد.