نمایندگان مجلس با رای اعتماد به ۱۶ وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای روحانی سنگ تمام گذاشتند.

ظریف در جمع خبرنگاران

وزیر امورخارجه گفت: کمک به تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی در کنار روابط با همسایگان اولویت وزارت خارجه در چهار سال آینده است.

گزارش جلسه رای اعتماد به وزیران

مجلس شورای اسلامی پس از ۵ روز بحث و بررسی کابینه و برنامه وزیران پیشنهادی، امروز برای تک تک وزیران رای گیری انجام داد.

روحانی:

رئیس جمهور گفت: هر دوی ما یعنی دولت و مجلس بار سنگین انجام مطالبات ملی این ملت رشید و بزرگ را بردوش گرفتیم.

آرشیو »