امام جمعه موقت تهران گفت: آمریکا با فسادهای گسترده و جنگ خونین و حمایت از رژیم صهیونیستی و عربستان بدترین چهره را در دنیا دارد.

با بررسی عملکرد یک ماه گذشته مجلس مشخص می شود؛

با بررسی عملکرد یک ماه گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص می شود که نمایندگان مردم در خانه ملت چقدر کار می کنند؟

با رأی اعضای شورای مرکزی؛

محمد باقر نوبخت مجددا به عنوان دبیرکل این تشکل سیاسی انتخاب شد.

نماینده صلیب سرخ آلمان در ایران به موج گفت:

نماینده صلیب سرخ آلمان در ایران عنوان کرد: سگ های آنست ایران در زلزله کرمانشاه خوب عمل کردند.

آرشیو »
آرشیو »
آرشیو »
آرشیو »