رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده تهران، تاکید کرد: مقام معظم رهبری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نظری نداشته‌اند، ایشان گفته اند که مجلس و دولت خودشان در این باره تصمیم بگیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با موج:

جمالی نوبندگانی گفت: اسراییل برای جبران شکست داعش و جبهه النصره و از طرفی روحیه دادن به عناصر باقی مانده تروریست ها و کشورهای حامی آنها به سوریه حمله می کنند تا به طریقی هم ایران هراسی کند.

حاشیه های بررسی لایحه پیوستن ایران به مقابه با تامین مالی تروریسم:

در جریان بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، نمایندگان حاشیه های مختلفی به وجود آوردند که باعث شد برای لحظاتی نظم جلسه بهم بریزد.

ظریف در واکنش به سخنان پمپئو؛

ظریف در واکنش به ادعاهای وزیر امور خارجه آمریکا نوشت: دیپلماسی حقه بازی آمریکا صرفا بازگشت به عادت های گذشته است؛ آمریکا محبوس در توهمات و سیاست های شکست خورده ای است که از سوی گروه هایی با منافع خاص دیکته می شود.

آرشیو »
آرشیو »
آرشیو »
آرشیو »