خطیب اولین نماز جمعه سال 96 تهران:

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: حضور مردم در انتخابات باعث تحکیم نظام می شود، رقابت های انتخاباتی منطقی باشد از افرادی…

معاون اول رئیس جمهور در مشهد:

معاون اول رئیس جمهور گفت: با وجود تمام تلاش‌ها سالانه 600 هزار نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه، تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در جریان نشست شورای حقوق بشر و تمدید یک ساله ماموریت…

ظریف:

وزیر امور خارجه کشورمان، با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر هرچه فعال تر شدن بخش خصوصی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی…

آرشیو »