نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی در پاسخ به موج؛

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به لزوم تناسب میان مجازات و جرم گفت: حکم پنج سال زندان دری اصفهانی با جرمی که بدان متهم شده است تناسب ندارد و لذا باید در اصل اتهام شک کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان نخبه:

رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند: وابستگی سیاسی به برکت انقلاب از بین رفت اما رفع وابستگی‌های دیگر سخت است. وابستگی بیچارگی می‌آورد. یکی از عناصر اصلی نجات از وابستگی همین پیشرفت علمی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تناسب حکم پنج سال زندان با اقدامات جاسوسی دری اصفهانی در تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان توضیح داد.

موج از اهمیت ساخت و تولید انبوه« باور 373» گزارش می دهد؛

در شرایطی که روسیه در حال یافتن مشتریانی جدید برای سامانه های پدافند هوایی خود است، برخورداری ایران از توانمندی بومی می تواند مانع از ورود به چرخه بسته مسابقه تسلیحاتی شود.

آرشیو »