محمود الله مرادی
 • دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر کردستان:

  دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر کردستان با تبریک هفته امر به معروف ونهی از منکرگفت: تلاش این ستاد،گسترش ونهادینه کردن معروفات در جامعه است.

 • دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان اعلام کرد:

  دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با اشاره به توطئه های مختلف دشمنان اذعان داشت: امروز هدف اصلی دشمن نهاد وبنیان خانواده است.

 • دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان:

  دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت : امروز گاهی افراد صاحب منصب در جایگاه خود مروج منکرات هستند که برخورد با این افراد امری ضروری است.

 • دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان:

  دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه امروز یک جریان سیاسی پیچیده در همه بدنه نظام رسوخ کرده است که در انتصاب‌ها همه اصول و ارزش‌ها را به راحتی نادیده می‌گیرد و افرادی سرکار می‌آیند که هیچ سنخیتی با آن جایگاه ندارند.

 • دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان:

  دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان تصریح کرد: برنامه های نوروزی باید در جهت سلامت و نشاط جامعه باشد نه زدودن ارزش ها و اعتقادات دینی مردم چرا که مردم کردستان مردم متدینی هستند.

 • دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با اشاره به برگزاری 230 برنامه مختلف در هفته امر به معروف و نهی از منکر در سطح استان، شهرستان، بخش و روستا، گفت: یکی از مهمترین برنامه های ما در طول این هفته برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع سلامت اداری در جهت پاسخگویی مناسب، رعایت انضباط مالی و اداری با حضور اساتید استانی و دستگاه‌های نظارتی است.

 • دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان:

  دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکرکردستان بیان کرد: متاسفانه تصور براین است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر مخالف شادی است در حالیکه ما بهترین زمینه‌ها رابرای شادی مردم فراهم می کنیم و زمانی مردم شاد می‌شوند که توسعه به صورت متوازن و هم جهت در کل استان شکل بگیرد و این کار وقتی تحقق پیدا می‌کند که همه بخش‌ها با هم حرکت کنند.

 • دبیرستادامربه معروف کردستان:

  دبیرستاد امربه معروف استان کردستان گفت:ضمن تشکر از تلاشهای آقای استاندار وتعدادی ازمدیران زحمتکش استان،متاسفانه عده ای به دنبال رکود اقتصادی استان هستند.