تاسیسات گردشگری
  • مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم:

    مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم گفت: برای اینکه بتوانیم در سال‌های آینده پاسخگوی نیازهای مسافرین نوروزی در استان باشیم، باید تعداد تاسیسات گردشگری استان قم افزایش پیدا کند.