عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با وجود تحریم ها، تصویب FATF وضعیت اقتصادی کشور را بدتر می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد توکلی در توییتی نوشت: تا وقتی تحریم برقرار است، پذیرش FATF  شرایط اقتصادی کشور را بدتر می کند، چرا که بر اساس پالرمو باید همه مجاری دور زدن تحریم را برای تحریم ‌کنندگان افشا کنیم و آنها با اطلاعاتی که بدست می آورند، فشار را بر ما بیشتر خواهند کرد.