مدارس قم
  • مدیرکل آموزش و پرورش استان قم خبرداد

    مدیرکل آموزش و پرورش استان قم از تعطیلی مدارس این استان در تمام مقاطع تحصیلی در روز دوشنبه خبرداد.