حمید بادامی‌نجات
  • حمید بادامی‌نجات:

    عضو شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه شهرداری می‌تواند یک شتاب‌دهنده بزرگ در عرصه کسب و کار های دانش بنیان حوزه مدیریت شهری ایجاد کند ، گفت: شتابدهنده فرصت و بستر مناسب بهره‌گیری از ایده‌های دانش بنیان در مدیریت شهری است و شهرداری می‌تواند در راه اندازی این مهم نقش موثر داشته باشد.

  • حمید بادامی‌نجات مطرح کرد:

    نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان در هفتمین نشست شهراندیشی مرکز مطالعات و پژوهش شورای اسلامی شهر همدان از طرح شهاب و شفافیت شورا و شهرداری و نسبت آن با مطالبه گری مردم سخن گفت.

  • حمید بادامی نجات مطرح کرد؛

    رئیس سابق جشنواره شهروندان برگزیده همدان در خصوص این جشنواره و تاثیر آن در مباحث آموزش شهروندی، ارتقای اصول اخلاق شهروندی را از اهداف جشنواره برشمرد.