الهام فخاری
 • الهام فخاری:

  نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر گفت: واقعیت آن است که باید درس بگیریم و به خود تذکر دهیم، دروغ نگوییم خرد و کلان، کم یا زیاد؛ خودمان به خودمان رحم کنیم.

 • الهام فخاری:

  عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: باید در مورد ترکیب هیات مدیره شهروند بررسی دقیقی صورت گیرد و گزارشی در مورد ابهامات موجود به شورا ارائه شود.

 • فخاری:

  عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: اگر چه در شهرداری ستادی خاص با وظایف مشخص برای تحقق ضوابط و مقررات مناسب‌سازی تشکیل می‌شود اما ضعف ساختاری و نظارت ضعیف سبب شده تا شهرداری مناطق به صورت یکپارچه در اجرای ضوابط عمل نکنند و درنتیجه فعالیت‌های انجام شده از انسجام برخوردار نیست.

 • الهام فخاری:

  عضو شورای شهر تهران گفت: درد مردم را باید از خود مردم پرسید این نخستین شرط گفت‌وگو است که از مواضع فرادست کاردان پایین بیایید مهارت شنیدن منصفانه بیاموزید و در موضع برابر به مخاطب خود گوش دهید و برای روش‌های نادرست از مردم پوزش بخواهید.

 • الهام فخاری:

  عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری نباید بگوید که ما خودجوش و خودخواسته گزارش مالی تهیه کرده ایم بلکه براساس وظیفه ذاتی خود این کار را کرده است.

 • الهام فخاری:

  عضو شورای شهر تهران در تذکری گفت: روند ارائه اطلاعات و نحوه اطلاع رسانی نتایج انتخابات آنگونه که در آیین نامه آمده بود انجام نشد.

 • عضو کمیته اجتماعی شهر تهران درباره موضوع نوزاد فروشی در یکی از محله‌های پایتخت، گفت:‌ این موضوعات از آسیب‌های پنهان و پیچیده در جامعه است که پیامدهای دشوار اقتصادی می‌تواند بر روی آن اثرگذار باشد.

 • الهام فخاری:

  عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به چندجانبه بودن پیامدهای اجتماعی و ضرورت‌های سلامت شهری لازم است شهرداری در خصوص عدم تحول در نظام مدیریت پسماند توضیح ارائه دهد.

 • الهام فخاری:

  رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به ایجاد 4 گرمخانه در سال 98 گفت: در بودجه سال 98 و در راستای اجرای احکام برنامه سوم، توسعه ایجاد 4 گرمخانه در دستور قرار گرفته و بودجه آن نیز پیش بینی شده است که البته اولویت آن با ایجاد گرم خانه ها برای زنان است.

 • الهام فخاری در نطق پیش از دستور مطرح کرد

  می‌توان امسال در یک پویش سراسری از خریدن و برتن کردن تن‌پوش و پاپوش نو خودداری کرد و پول آن را برای بخش‌های کم‌توان جامعه سفره و جامه‌ نو هزینه کرد. آیین‌های جشن بزرگ نوروز سرمایه و گنج بی‌مانند ما است. به پی‌جویی دلشکستگان خواهیم شتافت، و شانه‌به‌شانه‌ی یکدیگر برای بازآفرینی خانه و محله و میهن پرامید تلاش خواهیم کرد.