استانداردهای اجباری
  • موج گزارش می دهد؛

    ابتدای دی 98 خودروسازان مکلف هستند مدل های خودرویی که نتوانسته استاندارد 85 گانه را دریافت کنند از خط تولید خارج کنند، مسئولان سازمان استاندارد هشدار داده اند که این خودروسازها نمی توانند به بهانه تحریم آپشن های الزامی را حذف کنند، برخی مسئولان نیز معتقدند واردات خودروهای اقتصادی باید از سر گرفته شود.

  • موج گزارش می دهد

    ارزیابی استاندارد 63 گانه خودروها که تا پایان تیر ماه مهلت داشت، نشان داد که 8 خودروی داخلی نتوانستند استانداردهای سوختی خود را پاس کنند و از آنجایی که خودروسازان داخلی با تحریم ها و خروج شرکت های اروپایی مواجه هستند رسیدن به به استاندارد 72 گانه تا دی ماه 97 و بعد از آن استاندارد 85 گانه به چالش بزرگی برای آن ها بدل شده که براساس شواهد و قرائن مونتاژ خودروهای چینی ترفند آن ها برای عبور از استانداردها است .