ارتفاعات هرمزگان
 • معاون فنی و شبکه های ایستگاه هواشناسی هرمزگان، گفت: ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شرقی استان رشد و افزایش ابرناکی رخ خواهد داد و رگبار باران و رعد و برق، گاهی تگرگ همراه با افزایش لحظه ای سرعت باد پیش‌ بینی می‌شود.

 • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هرمزگان، گفت: در ارتفاعات استان نیز در ساعات بعد از ظهر رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران، رعد و برق و افزایش لحظه ای سرعت باد مورد انتظار است.

 • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هرمزگان، گفت: در ارتفاعات استان نیز رشد ابر پیش بینی می شود که احتمال رگبار پراکنده دور از انتظار نخواهد بود،شرایط بارشی طی روزهای آینده تضعیف خواهد شد.

 • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هرمزگان، گفت: در ارتفاعات غربی استان در ساعات بعداظهر احتمال رخداد رگبار پراکنده باران و رعدوبرق و همچنین افزایش موقتی سرعت وزش باد دور از انتظار نخواهد بود.

 • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هرمزگان، گفت: در ارتفاعات استان رگبار باران و رعد و برق، افزایش لحظه‌ای سرعت باد و گرد و غبار پیش بینی می‌شود.

 • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هرمزگان، گفت: در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان در شمال و شرق رشد ابر خواهیم داشت که احتمال رگبار پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.

 • کیانوش عارفی خبر داد؛

  معاون فنی و شبکه ایستگاه های هرمزگان، گفت: طی امروز و فردا در ارتفاعات استان (بویژه ارتفاعات شرقی)، رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران پیش بینی می شود.

 • اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرد؛

  بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، در نقاطی از استان، عمدتا مناطق شمالی و ارتفاعات با توجه به افزایش ابرناکی، رگبار پراکنده باران و رعد وبرق خواهیم داشت.

 • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعات بعدازظهر، با توجه به رشد ابر در ارتفاعات، به ویژه ارتفاعات شمالی، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران دور از انتظار نخواهد بود.

 • اداره کل هواشناسی هرمزگان؛

  بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، توصیه می شود در این مدت شناورهای سبک از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.