گروه های حقوق بشری در بیانیه ای خواستار برقراری مجدد اینترنت در ایالت راخین میانمار شدند. ناظران بر این باورند که دولت میانمار در منطقه راخین دست به خشونت های گسترده ای زده و حقوق بشر را به طرز فاحشی نقض کرده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، گروه های حقوق بشر ی از دولت میانمار درخواست کرده اند تا هر چه سریع تر نسبت به برقراری مجدد اینترنت در ایالت راخین این کشور اقدام کند. ایالات راخین منطقه ای است که سربازان و شورشیان قومی در میانمار متهم هستند که در آن به جنایت ها و خشونت های جدیدی بر علیه غیرنظامیان اقدام کرده اند.

دولت میانمار به دنبال تشدید تنش ها در ایالت راخین دستور به محدودسازی اینترنت و دیگر امکانات ارتباطی در آن داده است. دولت میانمار ادعا کرده منع برقراری اینترنت در ایالت راخین در راستای برقراری ثبات در آن منطقه است و کاملا بر اساس قانون انجام شده است. گروه های حقوق بشری با محکوم کردن اقدام دولت میانمار گفته اند: قریب به 1 میلیون نفر دسترسی خود به اینترنت و برقراری ارتباط با جهان خارج را از دست داده اند.

گروه های حقوق بشری تاکید کرده اند قطعی ناگهانی اینترنت در ایالت راخین، نقض صریح آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات است.