شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلانز گفت: این شرکت آمادگی دارد تا با فلسطین برای تقویت صنعت توریسم آن همکاری کند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در بیانیه ای گفت: این شرکت آمادگی دارد تا با فلسطین برای تقویت صنعت توریسم آن همکاری کند.

وزیر توریسم فلسطین و معاون شرکت ترکیش ایرلاینز در خاورمیانه "محمد فاتح دورماز" در شهر بیت لحم در کرانه باختری جلسه مشترک تشکیل دادند. در جریان این دیدار، دورماز گفت شرکت ترکیش ایرلاینز آمادگی دارد تا در بحث ورود توریست ها و تقویت زیرساخت های صنعت توریسم فلسطین با این کشور همکاری کند. 

وزیر توریسم فلسطین نیز بر روابط مستحکم فلسطین و ترکیه تاکید کرده است. به گفته وزارت توریسم فلسطین، سال گذشته بیش از 130000 شهروند ترکیه از فلسطین دیدار کرده اند. فلسطین در سال 2018 میزبان قریب به 3 میلیون توریست بوده است.