انجمن زندانیان فلسطینی گفت: حال 2 تن از زندانیان فلسطینی که در اعتراض به شرایط حبس خود وارد پنجاهمین روز از اعتصاب غذا شده اند، رو به وخامت گذاشته است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، انجمن زندانیان فلسطینی گفت: حال 2 تن از زندانیان فلسطینی که در اعتراض به شرایط حبس خود وارد پنجاهمین روز از اعتصاب غذا شده اند، رو به وخامت گذاشته است. 

این دو زندانی از اهالی شهر هبرون هستند و به شدت از مشکلات جسمانی و سلامت رنج می برند. مقام های رژیم صهیونیستی از پاسخ دادن به درخواست های این زندانیان تاکنون طفره رفته و در شرایط بازداشت آن ها تغییری ایجاد نکره اند. 

عواد الحروب 32 ساله که پدر یک کودک 10 ساله نیز هست، از دسامبر 2018 در حبس رژیم صهیونیستی به سر می برد. العویوی دیگر زندانی فلسطینی که در اعتصاب  غذا به سر می برد نیز 35 سال سن دارد و از ژانویه سال جاری در حبس رژیم صهیونیستی است. 

برخی قوانین رژیم صهیونیستی به مقام های آن این اجازه را می دهند تا افراد را بدون اتهام و دلیل برای یک دوره قابل تمدید 6 ماهه بازداشت کنند.