معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفا روستایی هرمزگان از برطرف شدن مشکل کمبود آب آشامیدنی ۵۰ روستای این استان تا پایان سال جاری با ساخت ۴ آب شیرین کن، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، احمد شاکری معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان با اشاره به برطرف شدن کمبود آب آشامیدنی 50 روستای هرمزگان تا پایان سال جاری، گفت: این آب شیرین کن‌ ها در شهرستان‌های بندرلنگه، میناب، سیریک و بندرعباس با ظرفیت ۷ هزار متر مکعب در شبانه روز درحال ساخت است.

احمد شاکری افزود: این آب شیرین کن‌ ها نیاز آبی بیش از ۲۰ هزار نفر را در روستا‌ها تامین می‌کند.

وی گفت: اکنون آب آشامیدنی ۱۹۶ روستای استان با ۱۴۴ هزار نفر جمعیت از طریق ۲۲ آب شیرین کن با ظرفیت ۳۶ هزار متر مکعب در شبانه روز تامین می‌شود.

وی افزود: اکنون ۱۲۰ روستای استان به صورت سیار آبرسانی می‌شوند.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان گفت: این روستا‌ها بیشتر در شهرستان‌های بشاگرد، میناب، بندرخمیر و بندرعباس قرار دارند.

هرمزگان با دو دهه خشکسالی روبرو است.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفا روستایی هرمزگان در پایان گفت: مشکل کمبود آب آشامیدنی ۵۰ روستای هرمزگان تا پایان سال جاری با ساخت ۴ آب شیرین کن برطرف می شود.