مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان ضمن اشاره به استقبال مقامات کشوری از طرح هیئت اندیشه ورز جوان استان همدان، به تصریح این موضوع که ایده های جوانان به کار گرفته خواهد شد، پرداخت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مهرداد نادری فر، مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان در جلسه کارگروه علمی آموزشی هیئت اندیشه‌ورز جوان استانداری همدان، ضمن اشاره به استقبال مقامات کشوری از طرح هیئت اندیشه ورز جوان استان همدان و بیان مجدد اهداف هیئت اندیشه ورز جوان، اظهار داشت: آنچه این کارگروه و همینطور هیئت دنبال می کند، استفاده از فکر جوانان پرتلاش و دارای ایده در راستای اعتلای شهر و جامعه خود است.

مدیران نیاز به مشاوره و راهنمایی از سوی جوانان دارند

نادری فر با تاکید بر این موضوع که مدیران در راستای اداره امور نیاز به مشاوره و راهنمایی خواهند داشت، عنوان کرد: در این مسیر  گاه مدیران آنقدر درگیر مسائل و موضوعات مرتبط به حوزه کاری می شوند که فرصت اندیشیدن و طرح مسائل نو را پیدا نمی کنند و از این رهگذر می توان با به کارگیری ایده های نو و فرصتی که جوانان به جهت تفکر در موضوعات دارند، بهره برد.

وی مطرح کرد: شاید فاصله ای بین ما و جوانان وجود داشته باشد، اما این موضوع هیچگاه نباید مانع از مطرح شدن طرح ها و ایده های آن ها شود و نیاز به بهره گیری از جوانان خوش فکر و فعال همچنان وجود خواهد داشت و ما نیز از این امر استقبال خواهیم کرد.

استقبال مقامات کشوری از طرح هیئت اندیشه ورز جوان استان همدان

مدیر  کل امور اجتماعی استانداری همدان با بیان اینکه در یکسال گذشته این مجموعه قوام لازم را یافته است و در سال جدید با توانی مضاعف در راستای اهداف خود قدم خواهد برداشت، افزود: طرح هیئت اندیشه ورز جوان از سوی مقامات کشوری با استقبال مواجه شده است، آنچنانکه به دنبال اجرائی شدن آن در استان های خود هستند.

ایده های جوانان به کار گرفته خواهد شد

وی با اشاره به اینکه از تمام نظرات و ایده های جوانان استقبال خواهد شد، تصریح کرد: شاید تمام ایده هایی که قابلیت اجرا داشته باشند، تحقق پیدا نکند اما این به معنای از یاد رفتن آن ها نخواهد بود و در اولین فرصت به کار گرفته خواهد شد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان با بیان نقشی مهمی که مطالعات علمی در اجرای طرح ها می توانند داشته باشند، به نقش مهم کارگروه علمی آموزشی تاکید کرد وگفت: طرح هایی که با مطالعه و پشتوانه علمی صورت می پذیرند، قطعا از نتیجه بهتری برخوردار خواهند بود.

نادری فر با اشاره به اینکه کارگروه علمی آموزشی هیئت اندیشه ورز جوان بایستی خود دست به پژوهش بزند و یا از پژوهش های موجود استفاده کند، ابراز کرد: در این مسیر یاری شما جوانان و نقش بی بدیل شما انکار ناپذیر است.

در این جلسه برخی از مسائل و مشکلات موجود در شهر، استان و جامعه از سوی جوانان حاضر، طرح و مورد بررسی قرار گرفت

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان در جلسه کارگروه علمی آموزشی هیئت اندیشه‌ورز جوان استانداری همدان، ضمن اشاره به استقبال مقامات کشوری از طرح هیئت اندیشه ورز جوان استان همدان و بیان مجدد اهداف هیئت اندیشه ورز جوان، اظهار داشت: آنچه این کارگروه و همینطور هیئت دنبال می کند، استفاده از فکر جوانان دارای ایده و دلسوز در راستای اعتلای شهر و جامعه خود است.