فرماندار شهرستان خمینی شهر ازوجود 412 اثر تاریخی در شهرستان خمینی شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از خمینی شهر، محمود مسلم زاده در جمع کارگروه جلسه سازمان میزاث فرهنگی و صنایع گردشگری با اشاره به وجود 412 اثر تاریخی در شهرستان خمینی شهر گفت: بافت تاریخی وبافت فرسوده متفاوت است وبافت تاریخی احتیاج به مرمت و نگهداری دارد.

وی بیان داشت: در همه زمانها صنعت گردشگری و وجود مکانهای تاریخی از ارزش واهمیت خاصی برخوردار بوده تا آنجا که بسیاری کشورها ازچندین  دهه قبل تا کنون  جذب سرمایه خود را دربازدید هرچه بیشتر توریستها از مکانهای تاریخی و آثار باستانی و صنایع دستی  قرار دادند.

فرماندار شهرستان خمینی شهر با اشاره به رویکرد دو دولت قبل که بحث گفتگوهای تمدنها مطرح شد و رویکردهای خوبی به وجود آمد افزود:  مسئولان دستگاههای دولتی می بایست از این فرصت  چشم اندازهایی را ترسیم می کردند که امروز  شاهد ثمره آن باشیم  ولی از این فرصت به دست آمده  استفاده بهینه نکردیم.

وی تصریح کرد: در برخی موارد  تصمیم گیریها در امور شهری یا استانی یا کشوری  ضربه های جبران ناپذیری به وجود آورده است .

مسلم زاده با توضیح این مطلب که در  برنامه ریزیهای شهری بافت فرسوده وبافت تاریخی با یکدیگر تفاوت دارداضافه کرد:بافت تاریخی نگهداری واحیای بسیار پرهزینه ومشکل است وچه بسا بافتهای قدیمی باارزشی که احتیاج به مرمت و نگهداری دارد .

فرماندار شهرستان خمینی شهر خاطر نشان کرد: جامعه شهری هر شهر با شهر دیگر تفاوت  دارد و در صورتیکه رویکرد شهرها با یکدیگر متفاوت است قطعا تخصیص بودجه ها وکاربرد آن در امور مصروفه نیز متفاوت است .

وی خبرداد: استارت این کار را می زنم گر چه در سالهای قبل قطعا استفاده بهتری از بودجه ها در حل مشکلات شهرها  می توانستیم انجام دهیم اما اعتقادم بر این است ما مسئولان نظام  برای آسایش و رفاه مردم کار می کنیم.

مسلم زاده به دستگاه های حاضر در جلسه گفت: بیایید برای افق بلند مدت شهرستان تمام همت خود را به کار بندیم.

وی افزود: باید بتوانیم با  این بودجه های کم  زیر ساختهای اصلی  را درست کنیم  و بودجه های تخصیص یافته را منظم در بهبود ابنیه خرج کنیم.

خانه تاریخی

فرماندار خمینی شهر  جذب سرمایه گذار را از دستگاهها  که  می توانند با پویایی و فعالیت به آن دست یابندرا خواستار شد و در پایان  بیان داشت:  با وجود  اینکه با  دست خالی نمی توان کاری انجام داداما آمادگی خود را برای زنده نگه داشتن آثار گذشتگان که هویت چند هزار ساله ایرانی را به جهان می شناساند اعلام می کنم و از همه وستگاه های مربوطه نهایت همکاری را در خواست دارم.

رییس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نیز در این نشست گفت: در خمینی شهر 412 اثر تاریخی وجود دارد که از میان آن میتوان به ۲۸۴ خانه تاریخی اشاره کرد که حدود ۱۰۰واحد از این خانه ها که داری معماری خاصی هستند به ثبت ملی رساند .

علیرضا حبیبی بیان کرد:همچنین در خمینی شهر ۱۶ حمام قدیمی وجود دارد که یکی از حمام ها به دوره قاجار برمی گردد ودر حال حاضر ۶حمام فعالیت دارد و تا کنون مبلغ ۲۰۰میلیون تومان برای مرمت و بازسازی آنها هزینه شده است.

حبیبی با اشاره به اینکه گذشتگان ما در تشخیص نیازهای روحی از تبحر خاصی برخوردار بودند اضافه کرد: مشاهده می کنیم خانواده هایی که برای سفر مکانی را انتخاب می کنند ترجیح می دهند یک خانه بومی یا یک سفره خانه سنتی باشد تا هتل پنج ستاره و رستورانهای مدرن .

رییس سازمان میراث فرهنگی وصنایع گردشگری جذب سرمایه وسرمایه گذار و راههای آن را از مهم ترین راهکارهای حفظ آثار و ابنیه تاریخی خواند و همکاری دستگاه ها را در این امر خواستار شد.