مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: تاکنون 11 گونه جانوری و 100 گونه گیاهی اندمیک در این استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، مهرداد فتحی بیرانوند روز سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: 3 نوع ماهی کور غار، سمندر لرستانی و وزغ لرستانی به عنوان گونه‌های اندمیک و منحصربه این استان هستند.

وی اظهار داشت: با مطالعات اخیر یک جانورشناس 6 گونه دیگر نیز شناسایی و به تایید جوامع بین المللی رسیده است که در مجموع، تعداد این گونه‌های جانوری اندمیک لرستان به 11 مورد می‌رسد.

به گفته وی لرستان به لحاظ تنوع زیستی یکی از استان های برخوردار بوده و به رغم داشتن 1.7 درصد مساحت کشور دارای حداقل 25 درصد تنوع زیستی است.

وی افزود: شرایط جغرافیایی، اختلاف ارتفاع و تنوع اقلیمی تنوع زیستی بسیار خوبی در لرستان ایجاد کرده است.

تاکنون 1700 گونه گیاهی در لرستان شناسایی شده است

فتحی بیرانوند اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 700 گونه گیاهی در لرستان شناسایی شده که بالغ بر 100 گونه آن اندمیک و منحصر به استان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان افزود: تنوع زیستی لرستان در این حوزه جغرافیایی کوچک در دنیا بی نظیر می باشد که تاکنون مطالعاتی رسمی در راستای شناسایی گونه های گیاهی در معرض انقراض استان انجام نشده است.