شهردار منطقه یک تهران گفت: در صورت توفیق اجرا و همراهی کسبه و ساکنین در گام بعدی تردد غرب به شرق نیز ممنوع و خیابان شهرداری مانند خیابان ۱۵ خرداد تبدیل به پیاده راه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید حمید موسوی شهردار منطقه یک تهران درباره ساماندهی میدان تجریش گفت: اجرای یک طرفه سازی خیابان شهرداری حدفاصل میدان تجریش و میدان قدس اولین مرحله طرح ساماندهی میدان تجریش است که با توجه به رویکرد شهرداری تهران در توسعه حمل و نقل انسان محور و با هدف استفاده از ظرفیت های تاریخی، مذهبی،گردشگری موجود در محدوده میدان تجریش از سال گذشته در دستور کار شهرداری این منطقه قرار گرفته است.

وی گفت: این پروژه یک بخشی از طرح ساماندهی میدان تجریش است که مطالعات آن در سال‌های گذشته انجام شده و اجرای آن نیازمند ایجاد تحولات ساختاری در فضای محدوده مورد مطالعه است.

موسوی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح یک‌طرفه سازی خیابان شهرداری و آزادسازی فضای تردد وسایل نقلیه شخصی در یک رویکرد و تعریض پیاده روی جنوبی خیابان شهرداری است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: اکنون عرض پیاده رو جنوبی این خیابان ۵ متر است که جوابگوی حجم بالای تردد عابرین پیاده نیست در همین راستا معاونت ترافیک شهرداری منطقه یک مطالعات مفصلی را جهت امکان سنجی یکطرفه سازی خیابان شهرداری را در بیش از ۱۲ سناریو مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

وی گفت: با اجرای یک سری تغییرات و اصلاحات در شبکه معابر می توانیم شاخص‌های ترافیکی را پس از یکطرفه سازی مشابه با شرایط فعلی حفظ کنیم که این تغییرات شامل تغییر جهت خیابان طباطبایی پور و اتصال مستقیم آن به میدان تجریش، عقب نشینی سه پلاک در خیابان حمید و طباطبایی پور ، حذف پارک حاشیه ای در بخش هایی از خیابان دربند، حمید، مقدسی و شهید باهنر است.

موسوی افزود: در این پروژه تلاش می کنیم با استفاده از ظرفیت های خالی موجود در سایر معابر محدوده مورد مطالعه مثل خیابان حمید و طباطبایی پور و تقویت آنها مثل تعریض، حذف پارک حاشیه ای و ... بتوانیم نیمی از عرض سواره رو در خیابان شهرداری را به نفع عابرین پیاده در اختیار بگیریم که این پروژه گام اول برای تبدیل کامل خیابان شهرداری به پیاده راه است که در صورت توفیق اجرا و همراهی کسبه و ساکنین در گام بعدی تردد غرب به شرق نیز ممنوع و این خیابان مانند خیابان ۱۵ خرداد تبدیل به پیاده راه خواهد شد.