استاندار لرستان از برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان این استان در 9 شعبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، سید موسی خادمی در بازدید از روند برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، گفت: این انتخابات در 9 شعبه اخذ رای در سراسر استان در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه وزارت راه اصلاحاتی در قوانین و روش‌های اجرایی انجام داده است، بیان کرد: این تغییرات کسانی را که می‌توانند در انتخابات شرکت کنند محدود کرده است، همچنین تعارض منافع منظور شده و نیروهای اداری نمی‌توانند شرکت کنند.

استاندار لرستان تصریح کرد: در راستای بررسی ایراداتی که مربوط به قوانین اصلی نیست، در چارچوب مشکلات استانی و شهرستانی هیئت 4 نفره تشکیل شده که از این طریق مسائل را پیگیری خواهیم کرد.

امورات مردم در حوزه ساختمان با مشکلات جدی روبرو است

وی افزود: در سازمان شهرداری‌ها و نظام‌ مهندسی کار به سهولت انجام نمی‌شود و مردم دچار مشکل هستند که انتظار داریم در دور جدید با توجه به اصلاحات انجام شده روند کار بهتر شود.

هیات مدیره نظام مهندسی لرستان

سید موسی خادمی به 2 نظریه در ارتباط با انتخاب ناظر اشاره کرد و با بیان این که ناظر را مالک یا همان سازنده انتخاب کند یا سازمان نظام مهندسی، گفت: مهم این است که ناظر وظیفه، مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ خود را به درستی انجام دهد.