شهر جهانی زیلو
  • معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد:

    معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: در زمان ثبت جهانی زیلو آیتم هایی مورد رصد قرارگرفته و سالیانه نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد به همین جهت باید در رونق این هنر صنعت و برند سازی در این حوزه اهتمام ورزید.

  • رئیس کارگروه زیلو میبد گفت: جشن انتخاب میبد به عنوان شهر جهانی زیلو، 29 بهمن با حضور ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی در میبد برگزار می شود.