سردار عزیرالله ملکی
  • در راستای فعال شدن پلیس اقتصادی در سه گمرک هرمزگان؛

    فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: با فعال شدن پلیس اقتصادی در سه گمرک استان و مقابله با قاچاق کالا، بیش از ۳۰ پرونده بزرگ اقتصادی از ابتدای امسال در این زمینه کشف شده است.