حسن بهرام نیا
  • استاندار همدان:

    شاهرخی گفت: نشانه‌های پویایی و توسعه شهرستان نهاوند متصاعد می‌شود و در حال حاضر ازلحاظ سرعت اجرایی پروژه‌ها نهاوند خوب است به دنبال تسریع بخشیدن به این مهم هستیم و همه ما در این راستا وظیفه‌داریم.

  • استاندار همدان:

    استاندار همدان در افتتاح دانشگاه ملی نهاوند گفت: امروز با رشادت های صورت گرفته از طرف همه انقلابیون استقلال و آزادی در کشور جاری و ساری شده و همت بالایی که بین مردم و رهبری است و پیوندی که مردم با ولایت دارند به این مسیر پرقدرت تر از پیش ادامه خواهیم داد.