سی و نهمین اهدای عضو بر اثر مرگ مغزی در یزد انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سی و نهمین اهدای عضو با ایثار خانواده مرحوم  محسن صادقی مرد 35 ساله اهل و ساکن زارچ انجام شد.

با این اقدام فداکارانه و نوع دوستانه و رضایت خانواده آن مرحوم که بر اثر بیماری ریوی دچار مرگ مغزی شده بود کبد و کلیه های این ایثارگر به بیمارستان ابوعلی سینا در شیراز منتقل و به سه بیمار نیازمند پیوند، اهدا شد.