عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: متاسفانه سال های است که نهادهای مدعی حقوق بشر در برابر فجایع آل سعود سکوت کرده اند.

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر و مبارزه با جنایت علیه بشریت، در سال های اخیر تبدیل به ابزاری برای اعمال قدرت کشورهای استعمارگر و استکباری شده و این ابزارها هرگز علیه کسانی که حقوق بشر را نادیده می گیرند، به کار نمی رود.

وی افزود: امروز اگر کشوری همراه و هم پیمان کشورهای استکباری مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد، مجاز به هرگونه رفتار علیه مردم بوده و قوانین حقوق بشری در مورد آنها اعمال نمی شود. اما اگر کشوری بخواهد به صورت مستقل عمل کرده و از آمریکا پیروی نکند، به دروغ متهم به انواع رفتارهای ضد حقوق بشری می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: سردمدار این جریان ضد حقوق بشری، رژیم صهیونیستی است که دست سران منفور این رژیم خودکامه، به خون هزاران انسان بیگناه به ویژه زنان و کودکان فلسطینی آلوده است.

نقوی حسینی گفت: یکی دیگر از رژیم های خودکامه که ظلم و ستم فراوانی به مردم کشور خود و همچنین کشورهای دیگر روا می دارد، رژیم آل سعود است که تنها در یک پرونده متهم به قتل فجیع خاشقچی، روزنامه نگار عربستانی است.

وی افزود: رژیم آل سعود با حمله و تجاوز به کشور مسلمان یمن، هزاران نفر از مردم این کشور را به خاک و خون کشیده و هیچ نهاد حقوق بشری علیه این تجاوز آشکار تاکنون موضع صریح اتخاذ نکرده و حتی در برابر جنایات آل سعود سکوت می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اعدام بیش از 37 نفر در عربستان و در ملاء عام اظهار داشت: اکثر این افراد از شیعیان ساکن عربستان بودند که رژیم آل سعود به بهانه های واهی و بدون طی کردن مراحل قانونی، آنها را اعدام کرده است.

نقوی حسینی گفت: متاسفانه نهادهای مدعی حقوق بشر در برابر فجایع و جنایات آل سعود سکوت کرده اند و هیچ امیدی نداریم که نهادهای بین المللی به جنایات این رژیم رسیدگی کند.

وی در پایان تاکید کرد: آمریکا و شخص ترامپ به طور کامل از آل سعود حمایت می کنند و فراموش نکرده ایم که در جریان قتل فجیع خاشقچی ، ترامپ تنها به گفتن این جمله اکتفا کرد که دنیا جای خطرناکی است. اگر این حمایت ها نبود، آل سعود باید به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه می شد.