فرمانده کل ارتش از تدابیر و زحمات فرمانده سابق کل ارتش تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم الحاق ناوشکن سهند از تدابیر و زحمات  امیرسرلشکر صالحی فرمانده سابق کل ارتش قدردانی کرد.