پل بیا رئیس جمهور کامرون در اظهارنظری خواستار برگزاری گفتگوهای ملی در کشورش شده است. هدف از برگزاری این گفتگوها، تقویت وحدت در این کشور آفریقایی عنوان شده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، اواخر روز سه شنبه(19 شهریورماه)، پل بیا رئیس جمهور کامرون در اظهارنظری خواستار برگزاری گفتگوهای ملی در این کشور با هدف بررسی نارضایتی های جمعیت انگلیسی زبان شمال غرب و جنوب غرب این کشور شده است. 

پل بیا در خطابه ای تلویزیونی گفته است: من تصمیم به برگزاری یک گفتگوی ملی عظیم گرفته ام تا در آن خواسته های مردم شمال غرب و جنوب غرب کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.

این گفتگوها که از اواخر ماه جاری میلادی آغاز خواهند شد بر موضوعاتی نظیر منافع ملی کامرون، وحدت، همگرایی ملی و همزیستی مسالمت آمیز، متمرکز هستند.

گفتگوهای ملی در کامرون به ریاست نخست وزیر کامرون برگزار خواهند شد.