مردان مسلح به 2 روستا در مرکز مالی حمله کردند و 41 نفر را به قتل رساندند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رویترز، مردان مسلح ناشناس به 2 روستا در مرکز مالی حمله کردند و حداقل 41 نفر را به قتل رساندند. این حادثه در منطقه ای از مالی اتفاق افتاده که حملات انتقام جویانه قومی در ماه های اخیر در آن رو به افزایش گذاشته است.

یکی از مقام های محلی مالی گفت: حدودا 100 فرد مسلح که سوار بر موتورسیکلت بودند و ناشناس بودند به روستای یورو حمله کردند و به روی جمعیت آتش گشودند. سپس آن ها به روستای گانگافانی رفته و در آنجا نیز مرتکب جنایت شده اند. 

خشونت های قومی در سال های اخیر در کشور مالی رو به افزایش گذاشته است. مقام های دولت مالی با توجه به تشدید خشونت های قومی، تعهد داده اند تا قبایل و قومیت های مستقر در این کشور را خلع سلاح کنند.