مدیر شرکت هوآوی در واکنش به اقدامات محدودکننده دولت امریکا در رابطه با این شرکت گفت: دولت آمریکا، شرکت هوآوی را دست کم گرفته است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، روز سه شنبه(31 اردیبهشت ماه)، مدیر شرکت هوآوی به شبکه خبری CCTV چین گفت: اقدام دولت آمریکا در تعلیق اقدامات محدود کننده در رابطه با شرکت هوآوی، در شرایطی که این شرکت آمادگی های لازم برای مقابله با اقدامات آمریکا را در خود ایجاد کرده، بی معنی است. 

" رن ژنگ فی " افزوده است: پروژه 5G شرکت هوآوی تحت تاثیر اقدامات آمریکا قرار نخواهد گرفت و پیش بینی شده هیچ شرکتی قادر نخواهد بود در تکونولوژی 5G تا 2 یا 3 سال آینده به پای این شرکت برسد. مدیر هوآوی در پایان گفت: دولت آمریکا شرکت هوآوی را دست کم گرفته است.