کارمندان بانک مرکزی لبنان از تصمیم خود مبنی بر پایان دادن به اعتصاب خبر داده اند. آن ها نسبت به پیش نویس بودجه پیشنهاد که کاستن از دستمزد آن ها را پیشنهاد کرده بود، اعتصاب کرده بودند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رویترز، روز سه شنبه، کارمندان بانک مرکزی لبنان در جریان نشست سندیکایی خود تصمیم گرفتند تا به اعتصاب خود پایان داده و به کار بازگردند. 

یکی از رهبران اعتصاب کنندگان به خبرگزاری رویترز گفته است: ما قصد داریم تا پایان مذاکرات با مقامات لبنانی، به اعتصاب خود خاتمه دهیم. وی افزوده: تحولات مثبتی در تعامل اعتصاب کنندگان با مقام های لبنانی اتفاق افتاده است. ما برآنیم تا با پایان اعتصاب، حسن نیت خود را نشان داده و به بازار پیام ثبات بفرستیم.

روز دوشنبه(16 اردیبهشت ماه)، کارمندان بانک مرکزی لبنان در اعتراض به پیش نویس بودجه پیشنهادی که از دستمزد آن ها کم می کرد، درست به اعتصاب زده بودند.