یک مقام اسبق دولت سودان، وضعیت سلامت عمرالبشیر که در حبس به سر می برد را باثبات و خوب توصیف کرده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، یک مقام اسبق دولت سودان گفته است: وضعیت سلامت عمرالبشیر رئیس جمهور مخلوع سودان که در حبس به سر می برد، باثبات و خوب است. 

این مقام سابق سودانی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده است اعلام کرده:"عمرالبشیر هم اکنون در وضیت باثباتی از نظر سلامت خود به سر می برد". مقام سابق سودانی که اخیرا از زندان کوبار که عمرالبشیر هم در آنجا نگهداری می شود آزاد شده افزوده:"عمرالبشیر عمیقا ناراحت است زیرا فکر می کند به او خیانت شده است. وی از خیانت افسران ارشد ارتش، و دستگاه اطلاعات و امنیت سودان، شاکی است". 

با این حال، این مقام سودانی گفته است:"مقام هایی که عمرالبشیر از آن ها انتقاد می کرده است، هم اکنون خارج از قدرت هستند". عمرالبشیر حدود 30 سال بر سودان حکومت کرده بود که در نتیجه اعتراضات گسترده مردم و وقوع انقلاب سودان ، مجبور به ترک قدرت شد.