قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ، از طرح های خود برای فرونشاندن اعتراضات جنبش جلیقه زردها در این کشور رونمایی کند. اعتراضات این جنبش، به ریاست جمهوری مکرون آسیب زیادی وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از نیویورک تایمز، قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ، از طرح های خود برای فرونشاندن اعتراضات جنبش جلیقه زردها در این کشور رونمایی کند. اعتراضات این جنبش، به ریاست جمهوری مکرون آسیب زیادی وارد کرده است.

روز پنجشنبه(5 اردیبهشت)، مکرون در کاخ ریاست جمهوری الیزه سخنرانی خواهد کرد. این سخنرانی بر مبنای مناظرات و گفتگوهای سه ماهه ای انجام می شود که مکرون پیشتر برای برگزاری آن ها و مقابله با اعتراضات، فراخوان داده بود. 

انتظار می رود مکرون در سخنرانی خود، نگرانی ها در مورد کاهش قدرت خرید مردم را با انجام اقداماتی مثل کاهش مالیات برای خانوارهای کم درآمد و اقداماتی نظیر افزایش حقوق ها و کمک به والدین تنها، مورد خطاب قرار دهد. 

تظاهر کنندگان فرانسوی بر این باورند که سیاست های مکرون در راستای طبقات ثروتمند است. آن ها خواستار عدالت درآمدی هستند.