جرارد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهار نظری گفته است: طرح صلح خاورمیانه آمریکا که برای حل مشکل فلسطین و رژیم صهیونیستی تدوین شده، پس از ماه رمضان ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، جرارد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهار نظری گفته است: طرح صلح خاورمیانه آمریکا که برای حل مشکل فلسطین و رژیم صهیونیستی تدوین شده، پس از ماه رمضان ارائه خواهد شد.

کوشنر توضیحی در مورد جزئیات طرح صلح مد نظر آمریکا ارائه نکرده با این حال گفته است: این طرح معطوف به مصالحه از سوی دو طرف خواهد بود.کوشنر با اشاره به طرح های صلح پیشین که مبتنی به راهکار دو ملت بوده اند گفته: طرح های قبلی چندان مفید و سازنده نبوده اند.

مشاور ارشد ترامپ گفته است: ما طرح های قبلی را به دقت مطالعه کرده ایم و دلایل ناکامی آن ها را نیز بررسی کرده ایم. وی افزوده: طرح جدید صلح خاورمیانه آمریکا، در اوایل ماه ژوئن که مصادف است با پایان ماه رمضان، رونمایی خواهد شد.