دادستان رژیم صهیونیستی گفته است: یک وزیر اسبق اسرائیلی به جرم جاسوسی برای ایران به 11 سال حبس محکوم شده است. گونن سگو وزیر اسبق انرژی و زیرساخت های اسرائیل از سال 1995 تا سال 1998 بوده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از راشا تودی، دادستان رژیم صهیونیستی گفته است: یک وزیر اسبق اسرائیلی به جرم جاسوسی برای ایران به 11 سال حبس محکوم شده است. گونن سگو وزیر اسبق انرژی و زیرساخت های اسرائیل از سال 1995 تا سال 1998 بوده است. 

سگو پیش از این اتهامات وارده به خود مبنی بر جاسوسی و انتقال اطلاعات به ایران را رد کرده بود. جلسات دادگاه سگو به دلیل مهم بودن پرونده و سری بودن مباحث مطرح شده، غیر علنی برگزار شده است. 

جاسوسی گونن سگو برای ایران و بازداشت و محاکمه او در مدت اخیر، جنجال های زیادی را در داخل اسرائیل مبنی بر نفوذ و قدرت اطلاعاتی ایران در ساختار حکومتی اسرائیل به راه انداخته است.