نتایج انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، در انتخابات اتاق بازرگانی بندرعباس نتایج در بخش بازرگانی به ترتیب ۱- محمد راستی با ۱۴۵ رای ، ۲ - سید محسن بنی هاشمی با ۱۲۶ رای ، ۳ - بدر دریابان با ۱۲۵ رای و ۴ - عبدالحمید طیبی با ۱۱۳ رای برگزیده شدند.

 همچنین در بخش صنعت ، به ترتیب : ۱ - مهران نجاتی با ۱۳۴ رای ، ۲ - محمد آشینه با ۱۳۰ رای ، ۳ - سید پرویز محبی نودژ با ۱۲۲ رای ، ۴ - حسین معصومی با ۱۱۹ راس و ۵ - ایمان جمالی با ۱۱۷ رای برگزیده و انتخاب شدند.

نتایج انتخابات در بخش معدن به ترتیب ، ۱ - حسن روحانی تازیانی با ۱۳۲ رای و ۲ - علی باژیان با ۱۲۱ رای برگزیده و انتخاب شدند.

انتخابات در بخش کشاورزی اتاق بازرگانی به ترتیب ۱ - عبدالمجید صباغی زاده با ۱۵۰ رای ، ۲ - محمد رضا صفا با ۱۴۰ رای و ۳ - عباس براهیمی قلعه قاضی با کسب ۱۲۰ رای به عنوان برترین ها انتخاب شدند.