مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود میزان تولیدات عشایر استان اصفهان در مقایسه با سال گذشته 15 تا 20 درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مختار اسفندیاری بیان کرد: با توجه به بارش های خوب بهاری پیش بینی می شود  میزان تولیدات عشایر این استان در مقایسه با سال گذشته 15 تا 20 درصد افزایش یابد.

وی افزود: سالانه 10 هزار تن گوشت قرمز معادل 28 درصد استان اصفهان ، 55 هزار تن لبنیات، 300 تن عسل، 150 هزار تن سیب درختی توسط عشایر استان اصفهان تولید می شود.

 مدیرکل امور عشایر استان اصفهان  اظهار داشت: پیش بینی می شود با بهبود وضعیت منابع آبی و رشد علوفه در مراتع، پیش میزان تولیدات عشایر در استان اصفهان افزایش پیدا کند.