مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران عبداالله ابول پور به سمت مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، طی حکمی از سوی سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران عبداالله ابول پور به سمت مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان منصوب شد.

گفتنی است؛ عبدالله ابول پور  پیش از این  عنوان سرپرست شرکت گاز خوزستان فعالیت می کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج