رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: در حوزه صادرات نفتی به شدت دچار مشکل هستیم به گونه ای که از ۲ میلیون و ۴۱۰…

محمدرضا حبیبی بازدید سرزده ای از حوزه قضایی شهرستان ابرکوه با هدف نظارت بر عملکرد و نظم اداری و سازمانی این حوزه قضایی…

سردار سلامی :

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: آمریکا اگر می‌تواند ۵۰ میلیون مردم گرسنه خود را سیر کند.

یکی از اعضای دفتر آیت‌الله مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان در تشریح آخرین وضعیت درمانی وی افزود: پزشکان می‌گویند زمان نیاز…