گمرکات استان خراسان رضوی
  • امید جهانخواه:

    ناظر گمرک خراسان رضوی بیان کرد: دلیل اصلی این کاهش نیز به بازگشت ارز حاصل از صادرات بازمی گردد و در نیمه نخست سال گذشته ۸۵.۸ تن زعفران به ارزش ۶۸ میلیون دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد.

`