کمبود کنسانتره
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    قیمت گذاری محصولات معدنی در سال 99 به عنوان یکی از چالش های زنجیره فولاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و ضمن توافق برای کشف قیمت کنسانتره و گندله از طریق مطالعه بازار، قرار شد تدابیری برای تامین ارز معدنکاران نیز اندیشیده شود.

  • مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فولاد مبارکه در گفتگو با خبرگزاری موج مطرح کرد؛

    رضا حیدری گفت: در جلسه ای که برای قیمت گذاری کنسانتره و گندله در سال 99 تشکیل شد فولادسازان و معدنکاران در نهایت به این اجماع رسیدند با تکیه بر ارزیابی کارشناسی و سود عادلانه قیمت محصولات تعیین شود.

  • فردا سرنوشت قیمت محصولات زنجیره فولاد در سال جاری مشخص می شود و اگر نرخ ها به صورت غیر کارشناسی افزایش یابد، پس از آن قیمت محصولات پایین دستی نیز نجومی خواهد شد و چه بسا قیمت شمش فولاد به 5 هزار تومان در هر کیلو برسد.

  • کارشناس حوزه معدن و فولاد؛

    محسن صادق زادگان گفت: معتبر ترین سند برای اعلام وضعیت موجود زنجبره فولاد، آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت است که کسری کنسانتره را ۳تا ۶ میلیون تن اعلام کرده و تعادل گندله و آهن اسفنجی در سال ۹۹ را منوط به راه اندازی واحدهای جدید می داند. از این رو قیمت گذاری غیرکارشناسی تعادل بازار را بهم می ریزد.