صادرکنندگان نمونه استان اصفهان
  • با حضور مقامات کشوری و استانی انجام شد؛

    با حضور مقامات کشوری و استانی از صادرکنندگان در سه سطح ملی، نمونه و قابل تقدیر سال 99 تجلیل شد.

  • مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان در سال ۱۳۹۹ با حضور محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری، عباس رضایی استاندار اصفهان و جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان. بر گزار شد

  • رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

    رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: با ادامه روند موجود، پیش بینی شده است که اصفهان تا سال ۲۰۲۵ از سکنه خالی خواهد شد.