حفر چاه های غیرمجاز
  • رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در گفتگو با خبرگزاری موج مطرح کرد؛

    مجید آ نجفی گفت: در حال حاضر آب تصفیه شده پساب های شهری تنها برای آبیاری فضای سبز استفاده می شود و اگر حق آبه ای داده شود تنها برای زراعت چوب باید استفاده شود و کشاورزانی که قبلا از این آب برای کشت استفاده می کردند جلوی فعالیت آن ها از سوی دستگاه نظارتی گرفته شد.

  • مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد:

    مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در جلسه هم اندیشی با کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد اظهار داشت: در طی سال های اخیر در حوزه کشاورزی با روند کاهشی مصرف آب مواجه بوده ایم و این روند کاهشی نه به دلیل تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب، بلکه به دلیل محدودیت منابع آب و تضعیف آبخوان ها بوده است.