جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
  • راهپیمایی روز جهانی قدس به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برگزار نشد و جمعی از مردم در میدان فلسطین تهران تجمع کردند.