مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان از مدیران زن حفاظت محیط زیست استان همدان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان از مدیران زن حفاظت محیط زیست استان همدان دیدار کرد.

در این دیدار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان، رئیس اداره امور آزمایشگاه ها، رئیس اداره امور اداری، رئیس اداره روابط عمومی، رئیس اداره اداره محیط زیست طبیعی، و مسئول امور بانواده اداره کل حضور داشتند.

علیمحمدی از تشکیل کارگروه بانوان ادارت استان همدان از سال آینده خبر داد و گفت: از تمامی ادارات استان بازدید می کنیم و مسائل مبتلا به زنان و امور خانواده را پیگیری خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: زن سفیر محبت و احترام و معنویت است و در جمعی که زنان هستند عفاف و محبت جاری و سازی می شود.

وی یادآور شد: زنان نقش تربیتی خود در جامعه را فراموش نکنند .

در این دیدار مقرر شد برنامه های مشترک دو دستگاه با موضوع آموزش محیط زیست در حوزه زنان پیگیری شود.