سخنگوی قوه قضائیه از رفع نقص پرونده سعید مرتضوی و برگزاری دادگاه به زودی خبر داد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال فرزانه فریدونی خبرنگار خبرگزاری موج در مورد پرونده سعید مرتضوی، گفت: پرونده مرتضوی رفع نقص شده است و ۱۴شهریور برای برگزاری دادگاه و رسیدگی به این پرونده تعیین شده است‌. وی افزود: دلیل این تاخیر هم مشخص نیست و نمی توان بر اساس نقل قول دیگران در مورد این پرونده اظهارنظر کرد.