<![CDATA[خبرگزاری موج | Moj News Agency | آخرین اخبار ایران و جهان]]> https://www.mojnews.com Tue, 22 Jan 2019 05:00:35 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[سعید مرتضوی در زندان است]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-261380 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/261380-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
معاون اول قوه قضاییه گفت: سعید مرتضوی در زندان است و ممکن است مثل بقیه افراد به مناسبت‌هایی مانند سایر زندانیان به مرخصی‌های محدودی برود.
]]>
Mon, 21 Jan 2019 10:39:28 +0000
<![CDATA[آغاز دومین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه ]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-261317 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/261317-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
دومین جلسه رسیدگی به متهمان بانک سرمایه در دادگاه انقلاب آغاز شد.
]]>
Mon, 21 Jan 2019 07:00:18 +0000
<![CDATA[سگ گردانی ممنوع شد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-261219 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/261219-%D8%B3%DA%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات به رییس کلانتری ۱۶۶ لواسانات، سگ گردانی در پارک‌ها ممنوع اعلام شد.
]]>
Sun, 20 Jan 2019 12:25:18 +0000
<![CDATA[دیدار سرزده رئیس کل دادگستری استان یزد از حوزه قضایی ابرکوه]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260903 /بخش-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-87/260903-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87
محمدرضا حبیبی بازدید سرزده ای از حوزه قضایی شهرستان ابرکوه با هدف نظارت بر عملکرد و نظم اداری و سازمانی این حوزه قضایی بعمل آورد.
]]>
Fri, 18 Jan 2019 11:03:42 +0000
<![CDATA[رفتار با کودکان گلفروش قابل پیگیری قضایی است / در جامعه بین المللی در معرض قضاوت هستیم]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260519 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/260519-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک معتقد است که با برخوردهایی از جنس برخورد با کودکان گلفروش کرمانی، کینه ای در دل کودک آزار دیده شکل می گیرد که او می پندارد با بزرگ شدن باید با اقدام متقابل به جامعه پاسخ دهد. لذا باید قوانین حوزه کودک با وسواس اجرا و دستگاه های نظارتی با عملکرد خود مانع از بروز چنین رخدادهایی در جامعه شوند.
]]>
Fri, 18 Jan 2019 03:33:03 +0000
<![CDATA[حکم پرونده یسنا صادر شد ]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260827 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-62/260827-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان از محکومیت پدر «یسنا» کودک دو ساله حاجی آبادی به اتهام کودک آزاری و جرح عمدی با چاقو خبر داد.
]]>
Thu, 17 Jan 2019 11:07:28 +0000
<![CDATA[دولت‌ های غربی باید از دخالت در امور قضایی کشور خودداری کنند/ نباید در فساد فرافکنی کنیم]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260623 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/260623-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
دادستان تهران کفت: دولت‌ های غربی باید از دخالت در امور قضایی کشور خودداری کنند،خانم نازنین زاغری و چند نفر دیگر محکومانی هستند که جرایم سنگینی محکوم شده‌اند و یکی از سنگین‌ترین اتهامات را دارند.
]]>
Wed, 16 Jan 2019 08:59:50 +0000
<![CDATA[گزارش تأسف بار آموزش و پرورش هرمزگان از بروز ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی/لزوم مداخله فوری اورژانس اجتماعی ]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260609 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-62/260609-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان با اشاره به گزارش آموزش و پرورش مبنی بر وجود زمینه های بروز ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در برخی دانش آموزان ، تشکیل تیم های ویژه عملیاتی و مداخله فوری اورژانس اجتماعی را به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس خواستار شد.
]]>
Wed, 16 Jan 2019 08:38:38 +0000
<![CDATA[قانون سرقت نیاز به بازنگری دارد/ آخرین وضعیت پرونده علوم تحقیقات]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260606 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/260606-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA
دادستان کل کشور گفت: به نظر ما قانون سرقت نیاز به بازنگری دارد و تنها با زندانی کردن افراد مشکلی حل نمی‌شود.
]]>
Wed, 16 Jan 2019 08:29:02 +0000
<![CDATA[نیروی انتظامی بازوی قوه قضاییه است/ تمام افسران و درجه داران باید دارای کارت ضابط قضایی باشند]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260572 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/260572-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
نیروی انتظامی بازوی قوه قضاییه است و نیروی انتظامی از مرز‌ها حراست می‌کند و وظیفه ما این است که از سربازی که در مرزها از بالای برجک از مرزها محافظت می‌کند، تقدیر کنیم.
]]>
Wed, 16 Jan 2019 06:55:46 +0000
<![CDATA[امروز فضای مجازی بستر بزرگی برای جرائم است/ دستگاه قضا متولی ساخت و ساز کشور نیست و شهرداری مسئول است]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260387 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/260387-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
دادستان تهران گفت: ما می‌بینیم که با تهیه یک فیلم کشور را به هم می‌ریزند و امروز فضای مجازی بستر بزرگی برای جرائم است.
]]>
Tue, 15 Jan 2019 07:10:11 +0000
<![CDATA[قاتل ملیکای پنج ساله صبح امروز اعدام شد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260372 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-62/260372-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
بر اساس رای دیوان عالی کشورقاتل ملکیای پنج ساله صبح امروز اعدام شد.
]]>
Tue, 15 Jan 2019 06:34:39 +0000
<![CDATA[قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی مستقل است اما لوازم استقلالش را ندارد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260354 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/260354-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی مستقل است اما لوازم استقلالش را ندارد و یکی از موارد استقلال این است بودجه‌اش مستقل باشد و بتواند نیرو استخدام کند که ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
]]>
Mon, 14 Jan 2019 19:03:20 +0000
<![CDATA[بررسی لایحه تامین امنیت زنان در جلسه مسئولان عالی قضایی]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260275 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/260275-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: وظیفه ما این است که شگرد و فریب دشمن را بشناسیم و راه نفوذ دشمن را دقیقا از همان نقطه‌ای که در مقام وارد آوردن ضربه است، سد کنیم.
]]>
Mon, 14 Jan 2019 10:23:46 +0000
<![CDATA[چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دومان توکان آغاز شد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260078 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/260078-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
صبح امروز چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
]]>
Sun, 13 Jan 2019 08:25:43 +0000
<![CDATA[جزئیات حکم خلع لباس سید حسن آقامیری]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260052 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/260052-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
حکم سید حسن آقامیری بدوی است و حق تجدید نظر دارد.
]]>
Sun, 13 Jan 2019 05:11:51 +0000
<![CDATA[22 محکومیت مهریه و نفقه آزاد شدند]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260024 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-62/260024-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
روحانی منش گفت: از کسانی که به آغوش خانواده بازگشته اند، تعداد 9 نفر محکومیت دیه، 158 نفر محکومیت مالی و 22 نفر هم محکومیت مهریه و نفقه داشته‌اند.
]]>
Sat, 12 Jan 2019 14:54:12 +0000
<![CDATA[مفتوح شدن 20 پرونده قضایی در رابطه با پیش­ فروش خودرو/داتیس خودرو با 100 شاکی، تبلیغات انجام داده است!]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-260011 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/260011-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
دادستان تهران از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در رابطه با پیش فروش خودرو از سوی شرکت‌ های خصوصی خبر داد.
]]>
Sat, 12 Jan 2019 13:50:00 +0000
<![CDATA[سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دومان توکان آغاز شد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-259888 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/259888-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کلاهبرداری دومان صبح امروز آغاز شد.
]]>
Sat, 12 Jan 2019 07:22:23 +0000
<![CDATA[قاطعیت در عمل توسط مسوولان قضایی / قاضی باید سعه صدر داشته باشد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-259762 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-62/259762-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر قاطعیت در عمل توسط مسوولان قضایی گفت: وقتی به حکم قطعی رسیدید، آن را با قاطعیت اجرا کنید و این را بدانید که استبداد رای با قاطعیت تفاوت دارد.
]]>
Thu, 10 Jan 2019 10:37:08 +0000
<![CDATA[صدورحکم قضایی برای متخلف شکار در پارک ملی قمیشلو / سه ماه حبس و جریمه]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-259710 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-62/259710-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87
رئیس اداره پارک ملی قمیشلو گفت:حکم قضایی برای یک متخلف شکار و صید در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو صادر شد.
]]>
Thu, 10 Jan 2019 06:23:23 +0000
<![CDATA[مقصران حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات اعلام شدند]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-259625 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/259625-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
دادستان تهران گفت: راننده، دانشگاه و پیمانکار که مسئول خدمات رسانی در آنجا بوده است مقصر اعلام شدند، راننده فوت کرده است و از طریق بیمه، مبلغ دیه‌ها وصول می‌شود.
]]>
Wed, 09 Jan 2019 10:42:42 +0000
<![CDATA[قوه قضاییه دست همه اجانبی که در داخل کشور قصد دخالت داشتند را قطع کرده است]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-259624 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/259624-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
محسنی اژه ای گفت: معاون اول رئیس جمهور، وزیر، نماینده و حتی افرادی از خود قوه قضاییه بوده اند که محاکمه شده اند و ما از اول انقلاب تا به امروز از داخل قوه قضاییه چند نفر را اعدام کردیم.
]]>
Wed, 09 Jan 2019 10:39:02 +0000
<![CDATA[همه می‌دانیم دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی از راه ها مختلف ورود پیدا کرده است]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-259570 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/259570-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
دادستان کل کشور گفت: همه می‌دانیم دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران از راه ها و حربه ‌های مختلف از جمله مسائل فرهنگی ورود پیدا کرده است.
]]>
Wed, 09 Jan 2019 08:14:18 +0000
<![CDATA[نهایت تلاش را قوه قضائیه کرده تا اجازه دخالت را به هیچ کس ندهد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-259526 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/259526-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%AF
معاون اول قوه قضائیه گفت: به هیچ دولت خارجی اجازه ندادیم که در قوه قضائیه دخالت کند. در داخل کشور هم نهایت تلاش را قوه قضائیه کرده تا اجازه دخالت را به هیچ کس ندهد.
]]>
Tue, 08 Jan 2019 17:08:07 +0000
<![CDATA[دادستان تهران نحوه سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی تشریح کرد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-259376 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/259376-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
دادستان تهران با تشریح نحوه سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی ،‌ گفت: بررسی پرونده‌های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.
]]>
Tue, 08 Jan 2019 08:09:29 +0000
<![CDATA[حضور هیات کارشناسی ویژه دادستانی کشور در خوزستان]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-259365 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/259365-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: به دستور رئیس قوه قضادیه یک هیات کارشناسی ویژه برای رسیدگی به موضوع شرکت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان و ادعای شکنجه حضور یافت.
]]>
Tue, 08 Jan 2019 07:44:14 +0000
<![CDATA[وجه تمایز ما با سایر نظام ها، پیوند معنوی مردم و ولایت فقیه است]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-259264 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/259264-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
رئیس قوه قضاییه گفت: هیچگاه اقتدار جمهوری اسلامی، صرفا مبتنی بر اقتدار اقتصادی و تسلیحاتی نبوده بلکه اصلی ترین رکن و وجه تمایز نظام ما با سایر نظامات، همان پیوند معنوی و انسانی بین مردم با یکدیگر و بین ولی فقیه و مردم بوده است.
]]>
Mon, 07 Jan 2019 14:04:36 +0000
<![CDATA[انتصاب معاون وزیر دادگستری]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-259092 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/259092-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری با حکمی از سوی سید علیرضا آوائی منصوب شد.
]]>
Sun, 06 Jan 2019 12:42:10 +0000
<![CDATA[پرونده حسین فریدون به دادگاه نرفته است/قوه قضاییه با گران فروشان و کم فروشان برخورد خواهد کرد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-259064 /بخش-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-32/259064-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
سخنگوی قوه قضا گفت:پرونده حسین فریدون به دادگاه نرفته و در دادسراست و مختوم شدن آن را تکذیب می کنم.
]]>
Sun, 06 Jan 2019 10:52:22 +0000